EnergiePrestatieCertificaat

Vanaf 1 januari 2012 verplicht te vermelden in uw advertentie...




Het energieprestatiecertificaat is een wettelijk verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energieprestatie van een woning.


De energiezuinigheid van woningen kan op deze manier vergeleken worden.

Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.


Het EPC bevat:

een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft.


Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.


Het EPC is 10 jaar geldig.


Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig,

dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.

Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.




Het EPC kan enkel opgemaakt worden door een erkende  energiedeskundige Type A Wat heb ik nodig om voor u geld uit te sparen... klik hier Vragen Meer info... Epc Software Premies 2017