Rookmelders en Co-melders redden uw leven…


Rookmelders verplicht, ook in alle huurwoningen vanaf 1 januari 2013

Dat staat in een voorstel van decreet dat unaniem is goedgekeurd in de commissie Wonen

van het Vlaams Parlement.

Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen

en bij grondige renovatiewerken.

Voor huurwoningen was er nog geen verplichting.

De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en sp.a) willen daar nu verandering

in brengen.

Bedoeling is dat rookmelders vanaf 2013 ook verplicht worden in huurwoningen.


Om de uitvoerbaarheid van de regel beheersbaar te houden, wordt een tijdpad

ingeschreven waarbinnen de rookmelders moeten geplaatst worden.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder,

de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).Initiatiefneemster Veerle Heeren (CD&V) is blij dat het voorstel in de commissie is

goedgekeurd. "Rookmelders zijn immers een belangrijk middel om een goed

brandpreventiebeleid uit te bouwen", aldus Heeren.


"Ik roep minister Van den Bossche op om met de regering snel duidelijke richtlijnen uit

te vaardigen opdat de rookmelders correct geplaatst en gebruikt worden.

Die richtlijnen moeten ook duidelijk aangeven hoeveel rookmelders er in een woning

moeten komen, en op welke plaatsen ze bevestigd moeten worden." (Belga/EH)

WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN.jpg ?

Copyright © Alle rechten voorbehouden.                                                                                                                                                                 Web-design: DBM Consulting Dendermonde - Gsm: 0491/ 338.645