Copyright © Alle rechten voorbehouden.                                                                                                                                                                 Web-design: DBM Consulting Dendermonde - Gsm: 0491/ 338.645                                    

Waterlek-detectie

Om de gevolgschade van een lek te beperken, geniet het de voorkeur een waterlek zo snel mogelijk te laten opsporen door middel van waterlek-detectie.


Vroeger bleef de schade bij waterlekdetectie niet beperkt tot de lekkage zelf, maar werd deze nog groter bij de opsporing ervan. Vooral wanneer daarvoor gebruik gemaakt werd van traditionele, zogenaamde “destructieve” opsporingsmethodes.


Wij beschikken over een ruime ervaring in het opsporen van waterlekken zonder breekwerken.


  • waterleidingen : stadswater, warm water, verwarmingsleidingen, vloerverwarming ...
  • drukloze afvoerleidingen
  • gasleidingen :aardgas, stikstof, propaan, zuurstof, perslucht...
  • opsporen van barsten en verzakkingen in rioleringen
  • opzoeken van oorzaken van waterinfiltraties
  • detecteren van de oorzaken van geur en stank


Waterlek-detectie